06 - 290 181 82

Werkateliers en co-creatie sessies

In het echte werk heb je de meeste kansen om te leren. Maar soms heeft dat leren wat smeerolie nodig. Ik begeleid werkateliers en co-creatie sessies. Intern of met inwoners of klanten. Het doelgericht kiezen, op maat maken en zorgvuldig uitvoeren van allerlei creatieve werkvormen is mijn specialiteit. Ik ben vertrouwd met de instrumenten van Factor C en de praktische vertaling in beleidsprocessen daarvan.